Waaraan mag u zich verwachten ?

Erelonen

Vergoeding per uur

Zonder afwijkende afspraken wordt er gewerkt volgens een uurtarief. Vanaf 01/09/2023 geldt een tarief tussen de 105 € en 125 € per uur.

Er kan een aangepast uurtarief tot 150% worden gerekend omwille van spoedeisendheid, weekend of avondwerk, complexiteit van dossier, alsook graad van specialisatie van de advocaat. Elke prestatie van de advocaat wordt gerekend voor een minimum van 15 minuten. Tarieven worden jaarlijks aangepast in functie van de stijging van de prijzen en met een maximum van 5%.

Waardetarief

In specifieke materies kan met een waardetarief gewerkt worden en gebeurt de berekening als volgt:

Op de schijf van 0 tot 6.000 €

steeds aan uurtarief

Op de schijf van 6.000 € tot 50.000 €

10%

Op de schijf van 50.000 € tot 125.000 €

8%

Op de schijf van 125.000 € tot 250.000 €

6%

Op de schijf boven 250.000 €

4%

Forfaitair

Conform specifieke afspraken.

Deze 3 soorten tarieven zijn exclusief:

 • administratiekosten
 • verplaatsingskosten
 • gerechtskosten
 • btw

Onkosten

Voor de onkosten wordt gewerkt met vaste tarieven:

 • Dossierkost: 100 € per opening dossier
 • Uitgaande brieven/faxen/e-mail: 12 € per pagina
 • Aantekentaks: 12 € per zending
 • Dactylo: 12 € per pagina
 • Verplaatsingskosten: 0,60 € per km
 • Kopies/scans: 0,75 € per pagina
 • Inkomende mails/prints: 2 € per pagina

Deurwaarders- en gerechtskosten worden doorgerekend volgens werkelijke prijs.

Al onze tarieven zijn exclusief Btw.

Rechtsplegingsvergoedingen

Dit zijn de vergoedingen die in een vonnis of arrest kunnen worden toegekend aan de winnende partij en te betalen door de verliezende partij.

De gerecupereerde rechtsplegingsvergoedingen zijn steeds en onherroepelijk bestemd voor het kantoor, ook als het totaal van de kosten en erelonen in kwestie lager uitvalt.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt voor juridische tussenkomst, dekt de verzekering de kosten en erelonen van de door u vrij gekozen advocaat.

Het loont dan ook de moeite om steeds te verifiëren of u niet over een dergelijke verzekering beschikt.